Startpagina

Naast genealogisch onderzoek ook:

Oproep: Voor de rubriek Gastschrijvers nodigen we u uit om tekst en foto's aan te leveren. De bedoeling is aan Flakkeese en Goereese mensen – ze hoeven er niet te wonen – de gelegenheid te bieden om incidenteel of regelmatig een stukje te schrijven dat betrekking heeft op ‘ons eiland’ Goeree-Overflakkee. Wie dit een leuk idee vindt en mee wil doen, kan zich bij ons per e-mail melden: Cor Koene 


Ik ben Cor Koene, geboren 27 november 1939 in de Langstraat, gemeente Ooltgensplaat. Ik woon thans in Emmeloord. 
Een van mijn liefhebberijen is stamboomonderzoek, in het bijzonder naar families die in de loop van de eeuwen op het voormalige eiland Goeree en Overflakkee gewoond hebben.

Het resultaat van dit onderzoek probeer ik geleidelijk aan via deze site te publiceren. De inhoud van de site is echter nog maar een deel van waar ik momenteel mee bezig ben. Nieuw te publiceren resultaten laat ik meestal afhangen van de reacties die ik krijg. Een vraag van iemand, een enkele opmerking al kan uitgroeien tot correspondentie, onderzoek en uiteindelijk publicatie van een overzicht.

Omdat genealogisch onderzoek nooit af is, en ik dit in mijn eentje nooit goed kan doen, probeer ik samen te werken met eenieder die in familieonderzoek geinteresseerd is en bereid is gegevens op te zoeken en die te delen. Ik ben me ervan bewust dat bij het onderzoek regelmatig fouten worden gemaakt. Ik stel het dan ook zeer op prijs hierop gewezen te worden, zodat ik het een en ander kan corrigeren.

In de loop van de jaren sinds december 2000 heb ik met tientallen mensen vruchtbaar samengewerkt. Het is ondoenlijk om die allemaal te noemen. Voor drie personen wil ik een uitzondering maken: Toos Koenraadt uit Steenbergen, Joke van Rumpt uit Stad aan het Haringvliet en mijn webmaster en zoon Hans Koene uit Marknesse. Zij hebben ongelooflijk veel werk voor deze site verricht, en zullen dit de komende jaren zeker blijven doen.

Iedereen die naar aanleiding van de inhoud van de site opmerkingen, correcties of aanvullingen heeft, wordt vriendelijk verzocht mij te mailen. Als Uw familie er nog niet bij staat, en U dat graag wil, schroom dan niet mij hierop opmerkzaam te maken.   

Reacties naar: Cor Koene  of lees/schrijf uw reactie in het Gastenboek.

U kunt ook via de sitemap (linksboven) door de website navigeren. Alle overzichten worden dan alfabetisch weergegeven.

I am Cor Koene, born on November 27, 1939 in the Langstraat, municipality Ooltgensplaat. I currently live in Emmeloord. One of my hobbies is family tree research, especially to people who have lived on the former island of Goeree and Overflakkee in the course of the centuries.

I will gradually try to publish the result of this research via this site. However, the content of the site is only a part of what I am currently working on. Newly published results usually depend on the responses that I receive. A question from someone, a single comment can already grow into correspondence, research and eventually publication of an overview.

Because genealogical research is never finished and I can never do this alone, I try to collaborate with anyone who is interested in family research and is willing to look up and share data. I am aware that errors are regularly made during the investigation. I would therefore appreciate your comments to be received so that I can correct the data.

In the course of the years since December 2000, I have worked fruitfully with dozens of people. It is impossible to name them all. For three people I want to make an exception: Toos Koenraadt from Steenbergen, Joke van Rumpt from Stad aan het Haringvliet and my webmaster and son Hans Koene from Marknesse. They have done an incredible amount of work for this site and will continue to do so in the coming years.

Anyone who has comments, corrections or additions is kindly requested to mail me. If your family is not listed, and it would like, please make me aware.

Reactions to: Cor Koene or read / write your comment in The Guestbook.

You can also navigate through the website via the sitemap (top left). All overviews are then displayed alphabetically.

Inhoud/Content